Vitajte na stránke elektronickej prihlášky nášho informačného systému šk.r.: 2017/2018
Poznámka: Údaje sú povinné. Budú použité pre správne vyplnenie diplomov a na registráciu do súťaží.
Vyberte odbor, mesto a školu, na ktorú si želáte prihlásiť dieťa:
*Škola:
Informácie o dieťati:
*Meno:
*Priezvisko:
Trieda v ZŠ / MŠ:  
*Dátum narodenia:    
*Pohlavie:
Miesto narodenia:
Rodné číslo:
Adresa dietaťa:
*Ulica:
*Mesto:
*PSČ:
Dôležité informácie pre školu ( alergie a pod.) :
Máte záujem prihlásiť aj súrodenca?  
       
4) Informácie o rodičovi
*Meno rodiča:
*Priezvisko rodiča:
*Registračný e-mail:
*Potvrdenie e-mailu:
*Tefonický kontakt:
       
*Súhlasím s podmienkami a spracovaním osobných údajov pre účely školy. Za bezpečnosť pri spracovaní osobných údajov zodpovedá osoba poverená zamestnávateľom